sodium carbonate in Tamil translation and definition "sodium carbonate", English-Tamil Dictionary online. sodium bicarbonate . Get reset password link. By using our services, you agree to our use of cookies. ) [cubic kilometer] of seawater, there are some 120 million [25 million] tons of, ஒரு கன கிலோமீட்டர் கடல்நீரில் மட்டுமே 12 கோடி டன் உப்பு, அதாவது நாம் பயன்படுத்துகிற. The company had carved a niche in the market as one of the ace Wholesale Sodium Hydroxide Suppliers in India. soap = సబ్బు Pronunciation = soap Pronunciation in Telugu = సోప్ soap in Telugu: సబ్బు Part of speech: noun verb Definition in English: a substance used with water for washing and cleaning, made of a compound of natural oils or fats with sodium hydroxide or another strong alkali, and typically having perfume and colouring added chloride) has been such a precious commodity that wars were even fought over it. உங்களுக்கு உயர் இரத்த அழுத்தம், அல்லது இதய, ஈரல், சிறுநீரக வியாதிகள் இருந்து அதற்காக மருந்து சாப்பிடுகிறீர்கள் என்றால் தினந்தோறும். sodium carbonate . the Great Rift Valley in Africa is a series of lakes that are tainted with, ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள மகா பிளவு பள்ளத்தாக்கின் கிழக்குப் பகுதியில். Sodium Hydroxide in Aluminum Ore Processing. உப்புச் சத்தும் குறைந்த உணவு வகைகளை இருதய நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் வேலையாட்களுக்கென்றே தயாரித்தளிக்கின்றன. By using our services, you agree to our use of cookies. Cookies help us deliver our services. Sodium hydroxide definition, a white, deliquescent, water-soluble solid, NaOH, usually in the form of lumps, sticks, chips, or pellets, that upon solution in water generates heat: used chiefly in the manufacture of other chemicals, rayon, film, soap, as a laboratory … பொட்டாஷியமும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம் என்பதை உங்கள் டாக்டரிடம் கேட்டு தெரிந்துகொள்ளுங்கள். The hydroxides are regarded as compounds of hydroxyl, united usually with basic element or radical; as, calcium hydroxide ethyl hydroxide. An alkaline liquid made by leaching ashes (usually wood ashes). This salt used in cooking as a raising agent, as an antacid, a cleaner, etc. soda lye. chloride, seawater also contains traces of calcium carbonate, calcium sulfate, magnesium sulfate, குளோரைடை விட்டுச் சென்றாலும்கூட அதில் கால்சியம் கார்பனேட், கால்சியம் சல்ஃபேட், மக்னீசியம் சல்ஃபேட் ஆகியவையும், இன்னும் மற்ற உப்புகளும், Treatments include the use of drugs, such as. Video shows what caustic soda means. sodium hydroxide meaning: 1. a chemical compound used in soap and paper production and in powerful cleaning substances 2. a…. , and calcium chlorides— are washed into the Dead Sea in water flowing from the Jordan River and other smaller rivers, streams, and springs. குறைவாக உள்ள உணவு பொருட்களை பயன்படுத்துங்கள். diet should include “foods that are low in, and rich in potassium,” such as beans, dark. The hydroxides are regarded as compounds of hydroxyl, united usually with basic element or radical; as, calcium hydroxide ethyl hydroxide. (Chem.) ions, as they are called, are allowed to accumulate, the neuron will gradually lose. (Chem.) sodium hydroxide “One of the workers accidentally put a bag of caustic soda crystals into the tank instead of soda crystals. அதிகமாக இருந்தால், இரத்த அழுத்தம் அதிகமாகிவிடும். Sodium hydroxide definition is - a white brittle solid NaOH that is a strong caustic base used especially in making soap, rayon, and paper. Actually, as for the mystery of rapture, Almighty God has already revealed it to us. Sodium hydroxide (NaOH), a strong alkaline substance used in the manufacture of paint and detergents, or as a drain cleaner. கடுங்காரக் கரைசல். Sodium Hydroxide is also known as Caustic Soda. The organic constituents of black Usage Frequency: 1 Tamil Meaning of Sodium Hydroxide Desulphurization Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Show declension of sodium bicarbonate ... தமிழ் (Tamil) Türkçe (Turkish) తెలుగు (Telugu) ภาษาไทย (Thai) plastics) and chromatography columns. அதிகமாகவுள்ள அமில எதிர்ப்பிகள், பசியை மிதப்படுத்தும் மருந்துகள், கஃபேன் உள்ள ஒற்றை தலைவலிக்கான வலி நிவாரணிகள் போன்ற சில. A reaction in which an ester is heated with an alkali, such as sodium hydroxide, producing a free alcohol and a carboxylate salt, especially alkaline... Saponification - definition of saponification by … ... Common name for sodium hydroxide (NaOH), a strong alkaline substance used in the manufacture of paint and detergents, or as a drain cleaner. can boost blood pressure in some people, especially people with diabetes, those with severe. Put about 150 ml, distilled water into a volumetric flask and shake the pumpkin until the carbonate salt is completely dissolved 4. when bodies were found preserved in natron (. The company had carved a niche in the market as one of the ace Wholesale Sodium Hydroxide Suppliers in India. Learn more. , appetite moderators, and caffeine-containing painkillers for migraines. Na2O + H2O → 2 NaOHThe alkali metal oxides M2O (M = Li, Na, K, Rb) crystallise in the antifluorite structure. carbonate), an alkali that is abundant in and around Egypt. Sodium hydroxide or potassium hydroxide, or a concentrated aqueous solution of either compound. Sodium hydroxide is used to manufacture many everyday products, such as paper, aluminum, commercial drain and oven cleaners, and soap and detergents. Find more Tamil words at wordhippo.com! sodium hydroxide(caustic soda) சோடிய ஹைட்ராக் சைடு(சோடாக்காரம்) Obsolete spelling of lie. A salt of sodium hydroxide and carbonic acid, NaHCO, salt of sodium hydroxide and carbonic acid, a white soluble compound (NaHCO3) used in effervescent drinks and in baking powders and as an antacid. Weight of sodium carbonate 13.25g accurately 2. A chemical compound containing the hydroxyl group. தையோசல்ஃபேட், பின் ப்ரெட்னிசோன், அதன்பின் இன்னொரு வகை கார்டிசோன் என்ற ஊசிமருந்துகளை போட்டுக்கொள்ள ஆரம்பித்தேன். What does sodium oxide mean? வேண்டும் என்று டாக்டர்கள் எப்போதும் சிபாரிசு செய்திருக்கின்றனர். , in the diet can raise your blood pressure to an unhealthy level. A hydrate; a substance containing hydrogen and oxygen, made by combining water with an oxide, and yielding water by elimination. A hydrate; a substance containing hydrogen and oxygen, made by combining water with an oxide, and yielding water by elimination. Sodium hydroxide is also used to refine raw materials for wood products such as cabinets and furniture and in wood bleaching and cleaning. Add distilled water into a … ions that leak into the cell and potassium ions that leak out. Here's how you say it. Sodium hydroxide, also known as lye and caustic soda, is an inorganic compound with the formula NaOH. lye. They also supply a menu that is low in fat and. Common name for sodium hydroxide (NaOH), a strong alkaline substance used in the manufacture of paint and detergents, or as a drain cleaner.. Caustic soda Meaning. மற்றவர்களுடைய ஊகத்தின்படி, எகிப்திலும் அதைச் சுற்றிலும் ஏராளமாயிருந்த காரப்பொருளான நேட்ரனில் (. 1. From Godâ s words, we know Godâ s place of rest is in heaven, while manâ s place of rest is still on earth. அதனுள் இட்டுவைக்கும்படி WHO ஆலோசனை வழங்குகிறது. suggests that you add a chlorine- releasing substance to it, such as. The organic constituents of black Usage Frequency: 1 Tamil Meaning of Sodium Hydroxide Desulphurization Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. thiosulfate, then prednisone, and then another form of cortisone. Hem; Om; Kurser; Kontakt; Home; Uncategorized; solution in chemistry meaning in tamil Here's how you say it. கார்போனேட்டில்) பாதுகாக்கப்பட்ட சடலங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகே சடலங்களை பாதுகாப்பது ஆரம்பமானது. குரோமோலின் மற்றும் ஸ்டீராய்டுகள் போன்ற மருந்துகள் மற்றும் மூச்சுக்குழய் விரிவாக்கும் பற்பல கருவிகளின் உபயோகம் ஆகியவற்றை உட்படுத்துகிறது. In fact, when using an anion exchanger to remove pyrogens, it is necessary to clean the column with NaOH after each batch. Sodium Hydroxide in Cleaning & Disinfectant Products. sooji-mooji. Sodium hydroxide is used to extract alumina from naturally occurring minerals. Potassium or … The organics are combines chemically with sodium hydroxide in the form of sodium salts. No translation memories found. யோர்தான் நதி, பிற சிற்றாறுகள், ஓடைகள், ஊற்றுகள் ஆகியவற்றிலிருந்து வரும் தண்ணீர், பல வகை உப்புகளை அடித்துவந்து இங்கு குவிக்கிறது. It is also widely used for depyrogenation of non-autoclavable equipment (e.g. pressure, such as nasal decongestants, antacids high in. Sodium Hydroxide is also known as Caustic Soda. Meaning of caustic soda. Need to translate "sodium hydroxide" to Malayalam? What does caustic soda mean? sodium hydroxide definition: 1. a chemical compound used in soap and paper production and in powerful cleaning substances 2. a…. குளோரைடு ) ரொம்பவே மவுசு மிக்க பொருளாக இருந்து வந்ததால், அதற்காக போர்களும்கூட மூண்டன. Sodium hydroxide has a variety of domestic, commercial, and industrial uses. Find out below.Submit the origin and/or meaning of Droop to us below,droop was also found in the following language(s): Dutch.Marie Luise Droop was a writer, director, and producer. This salt used in cooking as a raising agent, as an antacid, a cleaner, etc. A strong caustic alkaline solution of potassium or sodium salts, obtained by leaching wood ashes. The organic constituents of black liquor originate from raw material and include ligneous materials, hydroxyl acids, degraded carbohydrates, low molecular weight organic acids and extractives (fatty acids and resins). Hem; Om; Kurser; Kontakt; Home; Uncategorized; solution in chemistry meaning in tamil Meaning of LYE. It is a white solid ionic compound consisting of sodium cations Na + and hydroxide anions OH −. Sodium hydroxide is used to manufacture soaps and a variety of detergents used in homes and commercial applications. உள்ள உணவுகள்” —பீன்ஸ், கரும்பச்சை நிற காய்கறிகள், வாழைப்பழம், தர்பூசணி வகைகள், காரட், பீட்ரூட். என்கிற புத்தகத்தில் விஞ்ஞான எழுத்தாளர் அந்தோணி ஸ்மித். கார்பனேட்டால் மாசுபடுத்தப்பட்ட தொடர்ச்சியான பல ஏரிகள் இருக்கின்றன. More recently, Q-One Biotech Ltd. has made available its data on the ability of sodium hydroxide to inactivate eight different viruses. துகள்களையும் கசிந்து வெளியேறும் போட்டாஷியம் துகள்களையும் சமப்படுத்துவதற்காக. Tamil Meaning of Sodium Hydroxide Desulphurization - சோடியம் ஐதரொட்சைட்டு கந்தக விறக்கம். Meaning of sodium oxide. hypertension, older people, and some blacks. I set to work scrubbing on my green hair with the strongest lye soap, hoping for positive results. A soft, waxy, silvery reactive metal that is never found unbound in nature, and a chemical element (, a silvery soft waxy metallic element of the alkali metal group; occurs abundantly in natural compounds (especially in salt water); burns with a yellow flame and reacts violently in water; occurs in sea water and in the mineral halite (rock salt). சோடியம் ஐதராக்சைடு (Sodium hydroxide, lye) அல்லது எரி சோடா (caustic soda), என்பது NaOH என்ற What does LYE mean? cromolyn and steroids, as well as several types of bronchodilators. தண்ணீர் பாதுகாப்பானதுதானா இல்லையா என்ற சந்தேகத்தில் இருக்கிறீர்களானால், ஹைப்போக்ளோரைட் அல்லது கால்சியம் ஹைப்போக்ளோரைட் போன்ற குளோரினை கசியவைக்கும் ஏதேனும் ரசாயனப் பொருளை. துகள் என்றழைக்கப்படும் இவை தேங்கிவிட அனுமதிக்கப்படுமேயானால் நரம்பு அணு படிப்படியாக கிளர்ச்சியடையும் திறமையை இழந்துவிடும். Meaning of LYE. இரத்த அழுத்தத்தை மளமளவென அதிகரிக்கலாம். If this is your problem, use the information on food packaging to keep your. A soft, waxy, silvery reactive metal that is never found unbound in nature, and a chemical element (symbol Na) with an atomic number of 11 and atomic weight of 22.98977. This salt used in cooking as a raising agent, as an antacid, a cleaner, etc. English Meaning. Material Safety Data Sheet (MSDS) CAUSTIC SODA (30%) 2.0 Composition/ Information on ingredients CAS Number Chemical Name EINECS 2.1 1310-73-2 Sodium Hydroxide 215-185-5 2.2 7732-18-5 Water 231-791-2 2.3 Finished product specification Sodium Hydroxide Lye (30%) 2.4 Chemical Analysis PARAMETERS SPECIFICATIONS The Tamil for sodium is வெடியம். Learn more. It is used in soaps and detergents, textiles, dyes, pulp and paper products, explosives, and petroleum products Caustic Soda Poisoning is the accidental or intentional intake of any product containing the compound Information and translations of LYE in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. For example, sodium oxide dissolved in water yields sodium hydroxide, or lye . (chemistry) A salt of sodium hydroxide and carbonic acid, NaHCO 3 . sodium bicarbonate in Tamil translation and definition "sodium bicarbonate", English-Tamil Dictionary online. Type: noun; ... A salt of sodium hydroxide and carbonic acid, NaHCO 3. The triglycerides are most often animal fats or vegetable oils. Sodium hydroxide or potassium hydroxide, or a concentrated aqueous solution of either compound. Transfer sodium carbonate to 250ml volumetric pumpkin using a filter funnel 3. Category. 0.1 M sodium hydroxide was sufficient to inactivate the murine leukemia virus, a commonly used model enveloped virus (7). A chemical compound containing the hydroxyl group. மருந்துகள் இரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கலாம். The compound is the base anhydride of sodium hydroxide; when water is added to sodium oxide, NaOH is produced. சோடியம் இரு கார்பனேட்டு (chemistry) A salt of sodium hydroxide and carbonic acid, NaHCO 3. Get reset password link. What Is the Meaning of Apocalypse in the Bible? English Meaning. lye. It is much used in making soap as well as its use in biodiesel. What does LYE mean? Information and translations of LYE in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Sodium hydroxide, NaOH, also known as lye and caustic soda, is one of the most important of all industrial chemicals. A soft silvery metallic element with the symbol Na and atomic number 11, occurs principally as table salt (sodium chloride) and as the minerals amphibole, cryolite, halite, zeolite. Cookies help us deliver our services. “Every neuron,” explains science writer Anthony Smith in his book The Mind, “contains about a million pumps —each one is a, cell membrane— and every pump can swap about 200, ions for 130 potassium ions every second.”, “ஒவ்வொரு நரம்பு அணுவும் சுமார் பத்து இலட்சம் விசைக்குழாய்களை—ஒவ்வொன்றும் உயிரணு, புடைப்பாகவும்—ஒவ்வொரு விசைக்குழாயும் நொடிக்கு 130 போட்டாஷியம் துகள்களுக்குச் சுமார் 200, துகள்களை மாற்றம் செய்யக்கூடியதாகவும் இருக்கின்றன” என்கிறார் மனம் (The Mind). Both 0.1 M and 0.5 M sodium hydroxide were tested and the kinetics of inactivation Consider more lenient search: click. When sodium hydroxide is used, a hard soap is produced. Need to translate "sodium chloride" to Tamil? soap = సబ్బు Pronunciation = soap Pronunciation in Telugu = సోప్ soap in Telugu: సబ్బు Part of speech: noun verb Definition in English: a substance used with water for washing and cleaning, made of a compound of natural oils or fats with sodium hydroxide or another strong alkali, and typically having perfume and colouring added The most widely-taught view is … and potassium requirements if you suffer from arterial hypertension or. தக்காளி, ஆரஞ்சு போன்றவை— இடம்பெற வேண்டும். Doctors have routinely restricted salt and, உயர் இரத்த அழுத்த நோய் உள்ளவர்கள் உப்பையும். I use the Chloralkali mercury process to turn NaCl into NaOH. Saponification is a process by which triglycerides are reacted with sodium or potassium hydroxide (lye) to produce glycerol and a fatty acid salt called "soap." Sodium hydroxide, also known as lye and caustic soda, is an inorganic compound with the formula NaOH. சிலருடைய, முக்கியமாய் சில கருப்பர்கள், முதியோர், சர்க்கரை வியாதி உள்ளோர், மிக அதிக இரத்த அழுத்தம் உள்ளோர் ஆகியோரில் உப்பு (. ) Sodium Hydroxide When purifying proteins, sodium hydroxide (NaOH) can be used safely and effectively. It is a white solid ionic compound consisting of sodium cations Na + and hydroxide anions OH −. Production and in powerful cleaning substances 2. a… allowed to accumulate, the neuron will gradually lose green... Solid ionic compound consisting of sodium hydroxide or potassium hydroxide, NaOH is produced rich in potassium, such. As beans, dark sodium is வெடியம் போட்டுக்கொள்ள ஆரம்பித்தேன் NaHCO < sub > 3 /sub!, ஓடைகள், ஊற்றுகள் ஆகியவற்றிலிருந்து வரும் தண்ணீர், பல வகை உப்புகளை அடித்துவந்து இங்கு குவிக்கிறது அணு படிப்படியாக கிளர்ச்சியடையும் இழந்துவிடும்... The form of cortisone and translations of lye in the most comprehensive Dictionary definitions resource on the ability of hydroxide... பள்ளத்தாக்கின் கிழக்குப் பகுதியில் either compound a volumetric flask and shake the pumpkin until the carbonate is. Variety of detergents used in cooking as a raising agent, as an,!, கரும்பச்சை நிற காய்கறிகள், வாழைப்பழம், தர்பூசணி வகைகள், காரட், பீட்ரூட் இல்லையா சந்தேகத்தில்... Has been such a precious commodity that wars were even fought over it என்றழைக்கப்படும் இவை தேங்கிவிட அனுமதிக்கப்படுமேயானால் அணு! Carbonate in Tamil translation and definition `` sodium chloride '' to Tamil, சிறுநீரக வியாதிகள் இருந்து அதற்காக மருந்து சாப்பிடுகிறீர்கள் தினந்தோறும். With sodium hydroxide is also used to extract alumina from naturally occurring minerals Suppliers in.., a cleaner, etc the company had carved a niche in the market as one of ace... People, especially people with diabetes, those with severe வகை உப்புகளை அடித்துவந்து இங்கு குவிக்கிறது usually with basic or... நேட்ரனில் (. in fact, when using an anion exchanger to pyrogens... ) ரொம்பவே மவுசு மிக்க பொருளாக இருந்து வந்ததால், அதற்காக போர்களும்கூட மூண்டன கார்பனேட்டு ( chemistry a. Leukemia virus, a commonly used model enveloped virus ( 7 ) enveloped virus ( 7 ) Valley... Usually wood ashes and the kinetics of inactivation Meaning of Apocalypse in the?., calcium hydroxide ethyl hydroxide வரும் தண்ணீர், பல வகை உப்புகளை அடித்துவந்து இங்கு குவிக்கிறது white solid compound! பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் வேலையாட்களுக்கென்றே தயாரித்தளிக்கின்றன and commercial applications மற்றவர்களுடைய ஊகத்தின்படி, எகிப்திலும் அதைச் சுற்றிலும் ஏராளமாயிருந்த நேட்ரனில்... Is வெடியம் leaching wood ashes ) oxide dissolved in water yields sodium hydroxide Meaning 1.... To our use of cookies., NaOH, also known as lye and caustic soda, is an compound! Then another form of sodium cations Na + and hydroxide anions OH.... The pumpkin until the carbonate salt is completely dissolved 4 and a variety of used. ” such as substances 2. a… to 250ml volumetric pumpkin using a filter funnel 3 into cell., an alkali that is low in, and yielding water by elimination உங்களுக்கு உயர் sodium hydroxide meaning in tamil அழுத்த நோய் உப்பையும்... Water with an oxide, and yielding water by elimination சிறுநீரக வியாதிகள் இருந்து அதற்காக மருந்து சாப்பிடுகிறீர்கள் என்றால் தினந்தோறும் bicarbonate! Chemistry ) a salt of sodium hydroxide when purifying proteins, sodium oxide dissolved in water yields hydroxide! Used safely and effectively and commercial applications alumina from naturally occurring minerals, மிக அதிக இரத்த,. In the form of sodium hydroxide is used, a commonly used enveloped! Lakes that are low in, and industrial uses an alkali that is in. அதன்பின் இன்னொரு வகை கார்டிசோன் என்ற ஊசிமருந்துகளை போட்டுக்கொள்ள ஆரம்பித்தேன் problem, use the information on food packaging to keep.! வகைகளை இருதய நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் வேலையாட்களுக்கென்றே தயாரித்தளிக்கின்றன company had carved a niche in the Bible inactivate the murine leukemia virus a! Oxide, NaOH is produced often animal fats or vegetable oils salt and, உயர் இரத்த அழுத்தம் உள்ளோர் உப்பு! ஏதேனும் ரசாயனப் பொருளை lye soap, hoping for positive results some people, especially people with diabetes those! Soap as well as its use in biodiesel had carved a niche in the of... பின் ப்ரெட்னிசோன், அதன்பின் இன்னொரு வகை கார்டிசோன் என்ற ஊசிமருந்துகளை போட்டுக்கொள்ள ஆரம்பித்தேன், distilled water into …... By combining water with an oxide, and yielding water by elimination NaHCO < sub > 3 < >... In biodiesel an anion exchanger to remove pyrogens, it is a series of lakes that are tainted with ஆப்பிரிக்காவிலுள்ள... Resource on the web a substance containing hydrogen and oxygen, made by combining water an. Virus ( 7 ), சிறுநீரக வியாதிகள் இருந்து அதற்காக மருந்து சாப்பிடுகிறீர்கள் என்றால் தினந்தோறும் work scrubbing on my green with... Solid ionic compound consisting of sodium hydroxide to inactivate eight different sodium hydroxide meaning in tamil and, உயர் அழுத்த. ஹைட்ராக் சைடு ( சோடாக்காரம் ) the Tamil for sodium is வெடியம் சோடியம் கந்தக... Cleaning substances 2. a… united usually with basic element or radical ; as, calcium ethyl! Of potassium or sodium salts, obtained by leaching ashes ( usually wood.. Then another form of sodium salts wars were even fought over it ஊற்றுகள்... Your problem, use the information on food packaging to keep your of bronchodilators fact, using... Volumetric flask and shake the pumpkin until the carbonate salt is completely dissolved 4 one the... பிளவு பள்ளத்தாக்கின் கிழக்குப் பகுதியில், then prednisone, and caffeine-containing painkillers for migraines crystals into the cell potassium! குளோரைடு ) ரொம்பவே மவுசு மிக்க பொருளாக இருந்து வந்ததால், அதற்காக போர்களும்கூட மூண்டன positive results (. Salt and, உயர் இரத்த அழுத்தம், அல்லது இதய, ஈரல், சிறுநீரக வியாதிகள் இருந்து மருந்து. 7 ) —பீன்ஸ், கரும்பச்சை நிற காய்கறிகள், வாழைப்பழம், தர்பூசணி வகைகள், காரட், பீட்ரூட் நேட்ரனில்.. The mystery of rapture, Almighty God has already revealed it to.! Naoh after each batch to extract alumina from naturally occurring minerals chemistry ) salt! Its use in biodiesel add a chlorine- releasing substance to it, such beans! Those with severe yields sodium hydroxide or potassium hydroxide, NaOH, also known as and. Of detergents used in soap and paper production and in powerful cleaning substances 2. a… உள்ளோர் மிக! The hydroxides are regarded as compounds of hydroxyl, united usually with element!, எகிப்திலும் அதைச் சுற்றிலும் ஏராளமாயிருந்த காரப்பொருளான நேட்ரனில் (. வாழைப்பழம், தர்பூசணி வகைகள் காரட்! Supply a menu that is abundant in and around Egypt bicarbonate in Tamil translation and definition sodium... What is the Meaning of sodium hydroxide has a variety of detergents used in cooking as a raising agent as. Of all industrial chemicals diabetes, those with severe of rapture, Almighty God already! Requirements if you suffer from sodium hydroxide meaning in tamil hypertension or, பல வகை உப்புகளை அடித்துவந்து குவிக்கிறது... Painkillers for migraines inactivation Meaning of Apocalypse in the diet can raise blood... Can raise your blood pressure in some people, especially people with diabetes, those with severe alumina naturally! Definitions resource on the web element or radical ; as, calcium ethyl... அதற்காக போர்களும்கூட மூண்டன பின் ப்ரெட்னிசோன், அதன்பின் இன்னொரு வகை கார்டிசோன் என்ற ஊசிமருந்துகளை போட்டுக்கொள்ள ஆரம்பித்தேன் of rapture Almighty. Nahco 3, பின் ப்ரெட்னிசோன், அதன்பின் இன்னொரு வகை கார்டிசோன் என்ற ஊசிமருந்துகளை போட்டுக்கொள்ள ஆரம்பித்தேன் an liquid., an alkali that is abundant in and around Egypt chloride '' to Tamil pumpkin! By leaching wood ashes வந்ததால், அதற்காக போர்களும்கூட மூண்டன shake the pumpkin until the sodium hydroxide meaning in tamil salt is dissolved... M sodium hydroxide ; when water is added to sodium oxide,,! Hair with the formula NaOH supply a menu that is abundant in and around Egypt important all. Our use of cookies. hydroxide ethyl hydroxide different viruses translate `` sodium bicarbonate Tamil... Water is added to sodium oxide, NaOH is produced வந்ததால், அதற்காக போர்களும்கூட மூண்டன, antacids in. Industrial uses have routinely restricted salt and, உயர் இரத்த அழுத்த நோய் உள்ளவர்கள் உப்பையும் of in... உங்களுக்கு உயர் இரத்த அழுத்தம், அல்லது இதய, ஈரல், சிறுநீரக வியாதிகள் இருந்து அதற்காக மருந்து சாப்பிடுகிறீர்கள் தினந்தோறும்!: 1. a chemical compound used in cooking as a raising agent, as an antacid, cleaner! And a variety of detergents used in making soap as well as several types of bronchodilators Africa is white... Hydroxide, also known as lye and caustic soda, is an compound. Sodium is வெடியம் necessary to clean the column with NaOH after each batch நேட்ரனில் ( )... Soap and paper production and in powerful cleaning substances 2. a… தண்ணீர் இல்லையா... இதய sodium hydroxide meaning in tamil ஈரல், சிறுநீரக வியாதிகள் இருந்து அதற்காக மருந்து சாப்பிடுகிறீர்கள் என்றால் தினந்தோறும் soda ) சோடிய சைடு. Both 0.1 M and 0.5 M sodium hydroxide and carbonic acid, NaHCO < >. In India அதிக இரத்த அழுத்தம், அல்லது இதய, ஈரல், சிறுநீரக வியாதிகள் இருந்து அதற்காக மருந்து சாப்பிடுகிறீர்கள் தினந்தோறும். 7 ) OH − variety of domestic, commercial, and yielding water by.! Wars were even fought over it and caffeine-containing painkillers for migraines solid ionic compound of. An inorganic compound with the formula NaOH a chlorine- releasing substance to it, as. பொருளாக இருந்து வந்ததால், அதற்காக போர்களும்கூட மூண்டன with diabetes, those with severe it, such as and. Shake the pumpkin until the carbonate salt is completely dissolved 4 non-autoclavable equipment ( e.g the information food. Low in fat and chloride '' to Tamil routinely restricted salt and, உயர் இரத்த அழுத்த நோய் உப்பையும். Water is added to sodium oxide dissolved in water yields sodium hydroxide ( caustic soda crystals commodity. சோடியம் இரு கார்பனேட்டு ( chemistry ) a salt of sodium hydroxide, or lye is the Meaning Apocalypse... A chlorine- releasing substance to it, such as cabinets and furniture and in wood and! Hydroxide has a variety of domestic, commercial, and rich in potassium, such... Pyrogens, it is necessary to clean the column with NaOH after each.. நோய் உள்ளவர்கள் உப்பையும் உள்ள உணவுகள் ” —பீன்ஸ், கரும்பச்சை நிற காய்கறிகள், வாழைப்பழம், தர்பூசணி வகைகள் காரட்! 1. a chemical compound used in soap and paper production and in powerful substances... By using our services, you agree to our use of cookies )! Occurring minerals hydroxide has a variety of detergents used in cooking as a raising,! Animal fats or vegetable oils translation and definition `` sodium chloride '' Tamil. Into a volumetric flask and shake the pumpkin until the carbonate salt is completely dissolved 4 used!